وب سايت رسمی محمد بهمن بيگی


تاریخ: 1394/02/07 تعداد مشاهده: 1404
نکوداشت معلم بزرگ ایل در شیراز

مراسم نکوداشت زنده‌یاد محمد بهمن‌بیگی همچون سال‌های پیش، مقارن با هفته معلم در شیراز برگزار می‌شود. در این مراسم که به کوشش و همت دانش‌آموختگان تعلیمات عشایر برپا می‌شود، نشان یادمان محمد بهمن‌بیگی، معلم بزرگ ایل و بنیانگذار تعلیمات عشایر ایران به یکی از اهالی فرهنگ و آموزش عشایر ایران اهدا می شود.

مکان برگزاری:  شیراز، انتهای خیابان معالی آباد، مجتمع فرهنگی آموزشی احسان،

زمان برگزاری: روزجمعه یازدهم اردیبهشت‌ماه، ساعت 20 تا22