وب سايت رسمی محمد بهمن بيگی


تاریخ: 1396/02/10 تعداد مشاهده: 618
بیستمین نکوداشت یاد معلم بزرگ ایل

بیستمین نکوداشت یاد معلم بزرگ ایل، محمد بهمن بیگی، در ساعت 20 تا 22 روز 14 اردیبهشت 96 در مجتمع فرهنگی آموزشی احسان شیراز با سخرانی خانم فیروزه صابر ( جایگاه و نقش زن در تعلیمات عشایر ایران) برگزار می شود. از علاقه مندان و دوستداران آموزش عشایر و مدیر کل آن، برای شرکت در این مراسم دعوت می گردد.