وب سايت رسمی محمد بهمن بيگی


تاریخ: 1395/08/24 تعداد مشاهده: 1253
جایزه‌ی ‌محمد بهمن‌بیگی انجمن ترویج علم ایران در سال 1395

گزارشی از علی شجاعی

انجمن ترویج علم ایران، شامگاه پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵ مراسم اهدای جوایز هفدهمین دوره‌ی خود را در دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران برگزار نمود . از سال ۱۳۹۱ افزون بر زمینه‌ی اصلی در بخش های دیگر نیز جوایزی در نظر گرفته شد .
در این میان خدمات آموزشی و علمی گسترده، عمیق و پر بار بنیانگذار تعلیمات عشایر ایران ، محمد بهمن‌بیگی از چشم های تیزبین، حقیقت دوست و واقع گرای اعضای این انجمن دور نماند و بخشی را با عنوان «جایزه‌ی محمد بهمن‌بیگی، ویژه‌ی معلمان مناطق محروم کشور» تعریف کرد . منظور نمودن جایزه‌ی محمد بهمن‌بیگی تصمیمی هوشمندانه و نشان از عمق علم و اطلاع مسئولین انجمن ترویج علم ایران از خدمات بی بدیل بهمن‌بیگی در عرصه‌ی علم و دانش ایران دارد .
سال 95 عباس رضائیان کوچی یکی از آموزگاران  و راهنمای تعلیماتی مدارس عشایری از عشایر عرب خمسه، شایسته‌ی دریافت این جایزه شناخته شد . عباس رضائیان آموزگار دوره‌ی دوازدهم دانشسرای عشایری شیراز و یکی از معلمین سخت کوش ، دلسوز و موفق تعلیمات عشایر و هم اکنون ساکن فسا است. رضائیان راهنمای تعلیمات مدارس عشایری استان خوزستان نیز بوده است.
این جایزه در مراسمی با شکوه با حضور تعدادی از نام آوران علم و دانش ایران و با حضور سرکار خانم سکینه کیانی (بهمن بیگی) همسر محمد بهمن‌بیگی و تعدادی از دانش آموختگان آموزش عشایر به عباس رضائیان اهدا گردید.
پیشتر این جایزه به معلمی از استان خراسان جنوبی و به آقایان سهراب حاتمی بهمن بیگلو، رضا مال احمدی،زنده یاد حمزه رزمجویی،زنده یاد محمد نادری دره‌شوری، کریم کاظمی ، نوذر فریدونی ، علی عسکر فرهادپور که همگی از آموزگاران تعلیمات عشایر بودند، تعلق گرفته بود.