وب سايت رسمی محمد بهمن بيگی


تاریخ: 1394/07/20 تعداد مشاهده: 1165
جايزه پروژه هاى مسكونى كنفرانس دكو ٢٠١٥ در دستان حسن غفارى


جايزه پروژه هاى مسكونى كنفرانس دكو ٢٠١٥ در دستان حسن غفارى

حسن غفارى عكاس مستند،حوزه مردم نگارى فرزندكهگيلويه وبويراحمد كه به تازگى داورى بخش عكس چهارمین جشنواره تئاتر شهر يكى ازبزرگ ترين رويدادهاى نمايشى كشوردرتهران و داورى بخش عكس دومین دوره جشنواره ملی گردشگری را به پرونده كارى فعاليت هاى فرهنگى وهنرى خود افزوده است به خاطر مجموعه عكس خانه هاى روستايى وعشايرى استان كهگيلويه وبويراحمد كه نگاهى به تزئينات وچيدمان داخلى خانه هاى روستايى و سياه چادرهاى عشايرى استان دارد موفق به دريافت جايزه نفر اول، مسابقه عكس بخش پروژه هاى مسكونى هشتمين كنفرانس بين المللى تجارت جهانى مبلمان ، طراحى و دكوراسيون تحت عنوان دكو ٢٠١٥در مركز همايش هاى بين المللى صدا وسيما شد . 
حسن غفارى عكاس فعال هم استانى سالهاست كه دوربينش را به سوى فرهنگ وزندگى مردم زادگاهش استان كهگيلويه وبويراحمد نشان گرفته ومعتقد است؛ از اين طريق مى توانيم هويت وتاريخ تصويرى دهه زمانى خودمان را به نسل هاى آينده معرفى كنيم. 
اين استاد دانشگاه اميدوار است تا قبل از نوروز٩٥ بتواند چهار جلد كتاب مصور خود راكه اين روزها سخت در گير مراحل آماده سازى آنها مى باشد منتشر كندتا شايد به خلا شناسنامه تصويرى زادگاهش پايان دهد.